Deckers Europa Limited algemene voorwaarden voor online verkoop

(1) Inleiding/toepasselijkheid

Lees deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door. Voordat je via onze website producten bestelt, wordt je gevraagd uitdrukkelijk in te stemmen met deze verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden (‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op de aankoop van producten van het Deckers-merk (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ‘HOKA®’, ‘Teva’, ‘Hoka One One’ en ‘Sanuk’ op de Europese websites van Deckers – www.ugg.com/uk/, www.ugg.com/fr, www.ugg.com/nl, www.ugg.com/de, www.ugg.com/eu, www.ugg.com/it, www.teva.co.uk, www.teva-eu.com, www.uk.sanuk.com en www.hokaoneone.eu voor zover deze websites bestemd zijn om te worden gebruikt door consumenten in Europa (hierna: de ‘Website(s)’).

(2) Interpretatie

In deze Algemene voorwaarden verwijst ‘we’ (en dienovereenkomstig ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’) naar Deckers Europe Limited; en verwijst ‘je’ (en dienovereenkomstig ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’) naar onze klant of potentiële klant voor producten.

(3) Bestelprocedure

Advertenties van onze producten op een van onze Websites vormen een ‘vrijblijvend aanbod’; en jouw bestelling van producten vormt een contractueel bod. Er zal pas een overeenkomst tussen jou en ons tot stand komen indien en wanneer wij je bestelling accepteren conform de hieronder beschreven procedure. Alle voorraad is afhankelijk van beschikbaarheid en vraag en we kunnen niet garanderen dat een bepaald artikel beschikbaar zal zijn.

Om een overeenkomst voor de aankoop van producten met ons aan te gaan, moet je de volgende stappen doorlopen:

Bestellingen op de Website worden als volgt geplaatst:

Wij bewaren geen exemplaar van deze verkoopvoorwaarden met betrekking tot jouw specifieke bestelling. We kunnen de versie van deze verkoopvoorwaarden op de Website van tijd tot tijd bijwerken en kunnen niet garanderen dat de versie waarmee jij hebt ingestemd nog beschikbaar is. Daarom raden we je aan deze verkoopvoorwaarden te downloaden, af te drukken en te bewaren voor je eigen administratie.

De enige taal waarin we deze verkoopvoorwaarden op deze Website beschikbaar stellen, is het Nederlands.

Voordat je je bestelling plaatst, krijg je de gelegenheid om te controleren of je geen fouten hebt gemaakt en kun je je gegevens nog eens doornemen op de pagina Order bekijken. Eventuele fouten kun je voordat je je bestelling plaatst corrigeren door naast de betreffende velden op ‘Bewerken’ te klikken en de gegevens aan te passen voordat je doorgaat naar de volgende pagina.

Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren. Tevens behouden wij ons het recht voor om bestellingen die wij al hadden aanvaard te annuleren in de volgende situaties, en onder omstandigheden waarin wij hebben besloten dat de bestelling dient te worden geannuleerd, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten:

(4) Prijs en betaling

De productprijzen staan vermeld op de Website. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Afhankelijk van het land waar je bestelling wordt afgeleverd, kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Nadere informatie over de verzendkosten per land zijn te vinden via de link in de voettekst bij ‘Bezorgingsinformatie’.

De prijzen staan vermeld in euro’s, behalve voor het VK, waar de prijzen zijn vermeld in GBP. Als je lokale valuta afwijkt van de valuta waarin de prijzen zijn vermeld, wordt door je bank de wisselkoers gerekend zoals die is op de dag van de aankoop. Het is mogelijk dat je bank een andere wisselkoers hanteert. Daarop hebben wij geen invloed.

De Website bevat een grote hoeveelheid producten. Daarom is het altijd mogelijk dat niet alle prijzen op de Website correct zijn. Deckers is niet gebonden aan onjuist vermelde prijzen en we behouden ons het recht voor om je bestelling af te wijzen en/of je aankoop te annuleren in het geval van een dergelijke fout.

De op de Website getoonde prijzen kunnen worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om prijzen zonder kennisgeving te wijzigen. Met uitzondering van foutieve prijzen, is de getoonde prijs op het moment waarop jij je bestelling plaatst, de toepasselijke prijs.

Het is mogelijk dat je, afhankelijk van het land waar je bestelling naartoe wordt gestuurd, naast de prijs van de producten nog bezorgkosten moet betalen. Deze worden vermeld wanneer je het product afrekent.

Betalingen dienen te worden gedaan op het moment van het versturen van je bestelling, tenzij betalen op rekening in jouw land mogelijk is. We kunnen de producten achterhouden en/of de overeenkomst tussen ons annuleren indien niet het gehele openstaande bedrag van jou is ontvangen.

(5) Jouw garanties

Jij garandeert ons dat:

(6) Leveringsbeleid

We bezorgen de producten van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van gevallen waarin bezorging op zaterdag wordt aangeboden). We verzenden niet op nationale feestdagen en we bezorgen niet op lokale officiële feestdagen in het land van bestemming. We regelen dat de producten worden bezorgd op het in je bestelling aangegeven afleveradres.

We zullen al het redelijke in het werk stellen om de producten te bezorgen op of vóór de afleverdatum in onze orderbevestiging, die je per e-mail hebt ontvangen.

(7) Eigendomsvoorbehoud

Wij houden het eigendomsrecht op de Deckers-producten tot we voor al deze producten de volledige betaling hebben ontvangen.


(8) Ruil- en retourbeleid

Ons beleid inzake ruilen en retourneren kan worden gevonden op onze klantenservice- en hulppagina’s


(9) WETTELIJK VASTGELEGDE WAARBORGEN VOOR DE CONSUMENT

Alle wettelijk vastgelegde waarborgen die je hebt, en die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, worden niet beïnvloed door deze verkoopvoorwaarden. 
In het geval van een geschil in verband met de aankoop van producten van Deckers, zullen we ons inspannen om een dergelijk geschil met jou direct op te lossen. Als het ons echter niet lukt het geschil naar jouw tevredenheid op te lossen, heb je het recht om gebruik te maken van de onlinegeschillenbeslechting (‘ODR’) via het ODR-platform via de volgende url: http://ec.europa.eu/odr.

(10) Beperkingen en uitsluiting van aansprakelijkheid

Deckers is uitsluitend aansprakelijk voor door jou geleden schade in het geval dat een dergelijke schade het resultaat is van een aan Deckers toe te schrijven schending van contractuele verplichtingen jegens jou, of in het geval dat de aansprakelijkheid van Deckers voortvloeit uit een toepasselijke wettelijke bepaling.

In geval je schade hebt geleden in verband met onze activiteiten op de Website, is onze aansprakelijkheid beperkt tot:

De maximale vergoeding van de hierboven genoemde schade bedraagt (indien van toepassing) het aankoopbedrag van de betroffen producten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een derde als gevolg van het gebruik van een van onze producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door jou als gevolg van een onjuist gebruik van een van onze producten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie op de Websites. In geval je schade lijdt als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door ons, is geen van de beperkingen uit dit artikel van toepassing.

(11) Annulering van de overeenkomst

Wij kunnen een overeenkomst voor het leveren van producten die is aangegaan volgens deze verkoopvoorwaarden per direct annuleren middels een schriftelijke kennisgeving aan jou indien je nalaat op tijd het gehele bedrag aan ons te betalen dat je ons uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bent of indien je een materiële inbreuk pleegt op je verplichtingen jegens ons krachtens de overeenkomst. Bij annulering van een overeenkomst conform dit artikel, hebben wij geen enkele verplichting meer tot het leveren van producten die nog niet zijn geleverd op de datum van de annulering;

(12) Reikwijdte van deze verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden vormen of behelzen geen enkele toekenning of licentie voor enige intellectuele-eigendomsrechten, behelzen geen licenties voor werken (met inbegrip van software en literaire werken) die bestaan uit of zijn opgeslagen in producten, en behelzen niet de levering van enige diensten door ons of derden in verband met de producten.

(13) Heersend recht

Deze Algemene voorwaarden en alle geschillen die zich voordoen met betrekking daartoe, met inbegrip van de geldigheid daarvan, of met betrekking tot het gebruik van de Website(s) of met betrekking tot enige aankopen op de Websites, worden beheerst door het Engelse recht. Dergelijke geschillen dienen te worden voorgelegd aan de Engelse rechter.

(14) 30-Dagenuitdaging

 1. De HOKA 30-dagen challenge is beschikbaar voor alle e-commerce-klanten in het VK, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Italië en Spanje die HOKA-schoenen hebben gekocht vanaf 15 januari 2020. Het is niet beschikbaar voor klanten die in andere landen wonen of die kopen via onze internationale verzendpartner Global E.
 2. Producten moeten alleen zijn gekocht via www.hokaoneone.eu. Producten gekocht bij geautoriseerde HOKA-retailers worden niet geaccepteerd en worden op klant kosten teruggestuurd naar de klant.
 3. Gedurende de periode van 30 dagen vanaf de datum van levering van de HOKA-producten kunnen klanten het schoeisel gebruiken volgens hun normale gebruiksniveaus. Als een consument de schoenen om welke reden dan ook wil retourneren, kunnen deze worden geretourneerd voor een terugbetaling van de betaalde aankoopprijs.
 4. Retourzendingen moeten worden ontvangen in een hygiënische staat voor verwerking waarbij overtollige vervuiling is verwijderd voordat ze worden geretourneerd. Retourzendingen die in onaanvaardbare staat zijn ontvangen, worden op klanten kosten teruggezonden naar de klant of vernietigd zonder restitutie.
 5. Gebruikte geretourneerd product zal door Deckers worden afgevoerd in overeenstemming met onze recycling- en herbestemmingsprogramma's en kan niet worden teruggestuurd naar de klant zodra het is ontvangen, tenzij het wordt geretourneerd als ze niet voldoen aan de voorwaarden die hierboven zijn uiteengezet.
 6. De regeling wordt alleen aangeboden op schoeisel met de volledige prijs en is niet van toepassing op kleding, accessoires of items die tegen een gereduceerde prijs zijn gekocht.
 7. Om te retourneren, moeten klanten hun retourformulier zoals gewoonlijk invullen en de retourcode van HOKA Challenge selecteren. Retourzendingen die na het 30-dagen worden ontvangen, worden naar goeddunken van Deckers verwerkt of teruggestuurd naar de consument. Kopieën van het retourformulier kunnen bij de klantenservice worden aangevraagd.
 8. De HOKA 30-daagse challenge is beschikbaar voor maximaal 4 paren gedurende een periode van 12 maanden per klant.
 9. De terugbetaling wordt verwerkt in de oorspronkelijke betalingsvorm.
 10. Omruil zijn niet beschikbaar voor HOKA-30 dagen challenge
 11. Deckers behoudt zich het recht voor om een ​​terugkeer te weigeren in geval van misbruik van de regeling.
 12. De HOKA 30-dagen challenge is niet van toepassing op aankopen met personeelskorting
 13. De HOKA 30-dagen challenge is niet van toepassing op producten die zijn gekocht bij hardloopevenementen waarbij HOKA-producten worden verkocht.
 14. Deckers heeft het recht voor om de voorwaarden van de HOKA 30 Day Challenge en het andere retourbeleid op elk moment te wijzigen.

(15) HOKA ONE ONE algemene voorwaarden voor de TORRENT 2-voorbestelling

 1. De TORRENT 2-voorbestellingsmail (de “voorbestellingsmail”) geeft de klant recht op het aanvragen van de aankoop van de TORRENT 2 (SKU 1110496 + SKU 1110497) voordat het product in de winkel of online beschikbaar is voor het algemeen publiek (de “voorbestelling”).
 2. Het recht op voorbestelling is beschikbaar via https://www.hokaoneone.eu/nl/nl/torrent-2.html, vanaf 7.00 uur (GMT) op 18 mei 2020 tot en met 23.59 uur (GMT) op 31 mei 2020 (de “voorbestellingsperiode”).
 3. De voorbestelling is alleen toegankelijk voor klanten in het VK en de EU met een leeftijd van 18 jaar of ouder die de voorbestellingsmail tijdens de voorbestellingsperiode krijgen.
 4. Tegoedbonnen, aanbiedingen (een aanbiedingscodes) of kortingen (en kortingscodes) mogen niet worden gebruikt voor een voorbestelling van de TORRENT 2. De voorbestellingsmail kan niet voor geld worden ingewisseld.
 5. Klanten moeten betalingstoestemming geven op het moment dat de voorbestelling wordt geplaatst, maar de betaling wordt pas afgeschreven zodra de bestelling wordt opgestuurd. Klanten ontvangen een e-mailbevestiging zodra de TORRENT 2 wordt opgestuurd.
 6. Alle voorbestellingsaanvragen zijn een “uitnodiging voor het doen van een aanbod”, niet een bindend contract. Een voorbestelling wordt pas een bindende bestelling zodra de betaling wordt afgeschreven en de producten zijn opgestuurd. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Er worden geen kosten aangerekend als Deckers een voorbestelling van een klant voor de TORRENT 2 niet kan accepteren en/of verwerken.
 7. Deze voorbestelling is niet toegankelijk voor werknemers van Deckers, hun directe familie en alle anderen die aan Deckers zijn gekoppeld.
 8. Alle voorbestellingsaankopen die in navolging van deze voorwaarden worden uitgevoerd, doen dit in navolging van de online algemene voorwaarden voor verkoop van Deckers: https://www.hokaoneone.eu/nl/nl. Deckers behoudt zich het recht voor om de voorbestelling te weigeren in geval van niet-naleving van deze algemene voorwaarden.
 9. In het geval je het product na voorbestellingsaankoop wilt retourneren, moet je de voorwaarden van ons retourenbeleid volgen.
 10. Deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op je statutaire rechten, neem contact op met ons klantenserviceteam als je problemen of zorgen wilt bespreken.
 11. Deckers: Deckers UK Ltd en Deckers Europe Limited, beide kantoorhoudende te 130 Shaftesbury Ave, Londen W1D 5EU, VK.